Om

Idé
Att tillhandahålla stimulerande aktiviteter som skapar glädje och gemenskap för äldre.

Hur det började
Jag tycker om att konstruera korsord och när jag under en period arbetade med äldre på ett serviceboende började jag lite trevande sätta ihop korsord som jag föreställde mig skulle vara lämpliga för dem som fanns där. Men det visade sig inte vara så lätt. Behoven av olika svårighetsgrad var varierande. Jag ville att även de som inte var vana korsordslösare med behållning skulle kunna delta i aktiviteten runt ett korsord. Storleken på korsordet och på texten i rutorna blev plötsligt viktig eftersom många äldre ser sämre. Jag lärde mig emellertid en hel del bland annat om äldres referensramar som jag ständigt tänker på nu när jag utformar korsorden.

Elisabeth Forell